Chuyên mục Bộ vi xử lí
TÌM KIẾM
Tặng Thẻ game trị giá 100$ hoặc đế điện thoại cao cấp (SLCH) Intel Core i7 6800K(3.4GHz)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Thẻ game trị giá 100$ hoặc đế điện thoại cao cấp (SLCH) Intel Core i7 6850K(3.6GHz)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Thẻ game trị giá 100$ hoặc đế điện thoại cao cấp (SLCH) Intel Core i7 6900K(3.2GHz)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Thẻ game trị giá 100$ hoặc đế điện thoại cao cấp (SLCH) Intel Sky lake-X i7 7800X(3.5GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Thẻ game trị giá 100$ hoặc đế điện thoại cao cấp (SLCH) Intel Sky lake-X i7 7820X(3.6GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Thẻ game trị giá 100$ hoặc đế điện thoại cao cấp (SLCH) Intel Sky lake-X i9 7900X(3.3GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng gói bản quyền & vật phẩm game Intel hoặc đế điện thoại Intel (SLCH) Intel Kaby lake-X i5 7640X(4.0GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng gói bản quyền & vật phẩm game Intel hoặc đế điện thoại Intel (SLCH) Intel Kaby lake-X i5 7740X(4.3GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10
Đặt mua Quan tâm So sánh
Intel Core i3 6320(3.9GHz)
3,750,000 đ
3% OFF3,650,000 đ
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh
Trang