Chuyên mục Máy Tính Mini N.U.C
TÌM KIẾM
Tặng 200.000 (SLCH) (case nhỏ giồng NUC) HP Pro Desk 400 G3 DM-1DH97PA(I5-7500T-SSD)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 200.000 (SLCH) HP Pro Desk 400-G3 DM-1DH96PA(I3-7100T-SSD)(Case nhỏ giống NUC)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 200.000 HP Pro Desk 400 G3 DM-1DH95PA(I5-7500T)(Case nhỏ giống NUC)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000 đ KT 31/12) Máy ASUS VIVO Stick TS-10 (Nhỏ gọn như USB)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000 (SLCH) HP Pro Desk 400-G4SFF(1HT57PA)(Case nhỏ)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000 (SLCH) HP Pro Desk 400-G4SFF(1HT58PA)(Case nhỏ)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000 (SLCH) HP Pro Desk 400 G3 DM-1DH93PA(G4560T(Case nhỏ giống NUC))
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000 Máy ASUS VIVO VC65R G028M (Thiết kế nhỏ , gọn) Black
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000 Máy ASUS VIVO UN65H-M080M (Thiết kế nhỏ , gọn) Black
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000 HP Pro Desk 400-G3 DM-1DH94PA(I3-7100T)(case nhỏ giồng NUC)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000 Máy Bộ LIVA Z - (Thiết kế nhỏ , gọn)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000 Máy ASUS VIVO UN45H-DM073Z (Thiết kế nhỏ , gọn) Black
Đặt mua Quan tâm So sánh