Chuyên mục Máy Tính Mini N.U.C
TÌM KIẾM
Tặng 50.000 Máy ASUS VIVO Stick TS-10 (Nhỏ gọn như USB)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 200.000 HP Pro Desk 400 G3 DM-1DH95PA(I5-7500T)(Case nhỏ giống NUC)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 200.000 HP Pro Desk 400 G3 DM-1DH97PA(I5-7500T-SSD) (case nhỏ giồng NUC)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 200.000 HP 400 G4PD DM-4SA31PA (Case nhỏ giống NUC)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 200.000 HP 800G4ED DM -4SA37PA (Case nhỏ giống NUC)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000 +Bộ kb + mouse không Dây (5/11-31/01/2019.) Máy Bộ LIVA Q - (Thiết kế nhỏ , gọn)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000 + Bộ kb + mouse không Dây (5/11-31/01/2019.) Máy Bộ LIVA XE - (Thiết kế nhỏ , gọn)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000 + Bộ kb + mouse không Dây (5/11-31/01/2019.) Máy Bộ LIVA Z - (Thiết kế nhỏ , gọn)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000 HP 800G4ED DM -4SA35PA (Case nhỏ giống NUC)
Đặt mua Quan tâm So sánh