400W AERO COOL VX400
TÌM KIẾM
400W AERO COOL VX400 3 IDE , 4 SATA , Đen tĩnh điện, bọc lưới toàn bộ, Cpu (4+4)pin, Vga (6+2)pin, công suất thực

400W AERO COOL VX400

Hãng sản xuất: AERO COOL                 
Chuyên mục: Bộ nguồn
Bảo hành: 36th
(0 đánh giá) -Giá: 520,000 đ
Đặt hàng
Quan tâm
So sánh


3 IDE , 4 SATA , Đen tĩnh điện, bọc lưới toàn bộ, Cpu (4+4)pin, Vga (6+2)pin, công suất thực

SẢN PHẨM CÙNG KHOẢNG GIÁ

Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Mua 2 nguồn tặng 1 áo mưa (SLCH) 350W ACBEL - HK350+ (dây dài)
Quan tâm So sánh
Mua 2 nguồn tặng 1 áo mưa (SLCH) 400W ACBEL - HK400+ (dây dài)
Quan tâm So sánh
Mua 2 nguồn tặng 1 áo mưa (SLCH) 450W ACBEL - HK450+ (dây dài)
Quan tâm So sánh
Tặng áo mưa (SLCH) 350W ACBEL -CE2+ (dây dài)
Quan tâm So sánh
Tặng áo mưa (SLCH) 400W ACBEL -CE2+ (dây dài)
Quan tâm So sánh
Tặng áo mưa (SLCH) 450W ACBEL -CE2+ (dây dài)
Quan tâm So sánh
50.000Đ (SLCH) hoặc Mua 5 tặng 1 (SLCH) 650W Gamemax GP-650
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Tặng áo mưa (SLCH) 470W ACBEL - E2 Plus
Quan tâm So sánh
Tặng áo mưa (SLCH) 510W ACBEL - E2 Plus
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh

SẢN PHẨM VỪA XEM

Đặt hàng Quan tâm So sánh