400W AERO COOL VX400
TÌM KIẾM
400W AERO COOL VX400 3 IDE , 4 SATA , Đen tĩnh điện, bọc lưới toàn bộ, Cpu (4+4)pin, Vga (6+2)pin, công suất thực

400W AERO COOL VX400

Hãng sản xuất: AERO COOL                 
Chuyên mục: Bộ nguồn
Bảo hành: 36th
(0 đánh giá) -Giá: 520,000 đ
Đặt hàng
Quan tâm
So sánh


3 IDE , 4 SATA , Đen tĩnh điện, bọc lưới toàn bộ, Cpu (4+4)pin, Vga (6+2)pin, công suất thực

SẢN PHẨM CÙNG KHOẢNG GIÁ

Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Tặng túi dây rút (SLCH) 470W ACBEL TORA 470 - dòng dây dài
Quan tâm So sánh
Tặng túi dây rút (SLCH) 570W ACBEL TORA 570 - dòng dây dài
Quan tâm So sánh
Tặng túi dây rút (SLCH) 450W ACBEL I-Power G450
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Tặng túi dây rút (SLCH) 500W ACBEL I-Power G500
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh

SẢN PHẨM VỪA XEM

Đặt hàng Quan tâm So sánh