CABLE USB 3.0 -> Sata, IDE (2.5+3.5) Unitek Y3322
CABLE USB 3.0 -> Sata, IDE (2.5+3.5) Unitek Y3322 Hiệu Unitek Y3322, Sử dụng thay cho HDD box, Chuyển đổi từ USB 3.0 -> Sata, IDE (2.5+3.5), Có xài Adapter

CABLE USB 3.0 -> Sata, IDE (2.5+3.5) Unitek Y3322

Hãng sản xuất: ĐẦU CHUYỂN                 
Chuyên mục: Phụ kiện khác...
Bảo hành: 3th
(0 đánh giá) -Giá: 440,000 đ
Đặt hàng
Quan tâm
So sánh


Hiệu Unitek Y3322, Sử dụng thay cho HDD box, Chuyển đổi từ USB 3.0 -> Sata, IDE (2.5+3.5), Có xài Adapter

SẢN PHẨM CÙNG KHOẢNG GIÁ

Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh

SẢN PHẨM VỪA XEM