Chuyên mục Bộ định tuyến | Router DRAYTEK
TẶNG APTEK A122E(WIFI chuẩn AC) hoặc Switch APTEK SG1080 (8 cổng Gigabit) ( 4/12-25/12) DRAYTEK V2912 (cable quang -Converter)
Đặt mua Quan tâm So sánh
TẶNG APTEK A122E(WIFI chuẩn AC) hoặc Switch APTEK SG1080 (8 cổng Gigabit) ( 4/12-25/12) DRAYTEK V2912F (Chạy Cáp Quang trực tiếp 1 port wan SFP)
Đặt mua Quan tâm So sánh
TẶNG APTEK A122E(WIFI chuẩn AC) hoặc Switch APTEK SG1080 (8 cổng Gigabit) ( 4/12-25/12) DRAYTEK V2912FN (Chạy Cáp Quang trực tiếp 1 port wan SFP)
Đặt mua Quan tâm So sánh