Chuyên mục Ổ đĩa cứng gắn ngoài TRANSCEND
Tặng Áo mưa (KT 31/10) 2Tb Transcend H3/H3B
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Áo mưa (KT 31/10) Ổ cứng gắn ngoài 1Tb Transcend 25MC+Box 2.5"
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Áo mưa (KT 31/10) 1Tb Transcend H3B
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Áo mưa (KT 31/10) Ổ cứng gắn ngoài 1Tb Transcend 25C3N
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Áo mưa (KT 31/10) Ổ cứng gắn ngoài 2Tb Transcend 25C3N
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Áo mưa (KT 31/10) 1Tb Transcend H3
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Áo mưa (KT 31/10) 4Tb TRANSCEND Storejet 35T3+Box 3.5"
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Áo mưa (KT 31/10) Ổ cứng di động 4TB Transcend Cloud 110K+Box 3.5"
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Áo mưa (KT 31/10) 1Tb Transcend M3S (TS1TSJ25M3S)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Áo mưa (KT 31/10) 4Tb TRANSCEND 25H3
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Áo mưa (KT 31/10) 2Tb Transcend M3S /M3G
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 40.000 + Áo mưa (KT31/10) 1Tb Transcend M3G (TS1TSJ25M3G)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh