Chuyên mục Ổ đĩa cứng gắn ngoài TRANSCEND
Tặng ba lô dây rút (KT30/06) Ổ cứng gắn ngoài 1Tb Transcend C3S EXTRA SLIM (TS1TSJ25C3S) Silver
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng ba lô dây rút (KT 30/06) Ổ cứng gắn ngoài 1Tb Transcend 25C3N
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng ba lô dây rút (KT 30/06) Ổ cứng gắn ngoài 2Tb Transcend 25C3N
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng ba lô dây rút (KT 30/06) Ổ cứng di động 4TB Transcend Cloud 110K+Box 3.5"
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng ba lô dây rút (KT 30/06) Ổ cứng gắn ngoài 2Tb Transcend C3S EXTRA SLIM (TS2TSJ25C3S) Silver
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 50.000Đ (SLCH) + ba lô dây rút (KT 30/06) 2Tb Transcend M3S /M3G
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 50.000 (SLCH) + ba lô dây rút (KT30/06) 2Tb Transcend H3/H3B
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 40.000 +ba lô dây rút (KT 30/06) 1Tb Transcend M3S (TS1TSJ25M3S)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 40.000 +ba lô dây rút (KT 30/06) 1Tb Transcend M3G (TS1TSJ25M3G)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 40.000 + ba lô dây rút (KT30/06) 1Tb Transcend H3
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 40.000 + ba lô dây rút (KT 30/06) 1Tb Transcend H3B
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 40.000 + ba lô dây rút (KT 30/06) 4Tb TRANSCEND Storejet 35T3+Box 3.5"
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 40.000 + ba lô dây rút (KT 30/06) 4Tb TRANSCEND 25H3
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 40.000 (SLCH) + ba lô dây rút (KT 30/06) 500Gb Transcend M3S
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh