Chuyên mục Ổ đĩa cứng laptop HITACHI
TÌM KIẾM
Tâng thẻ ĐT 20.000 + Bao da (3/8-21/10) 500Gb HGST HITACHI Sata(7.200rpm)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tâng thẻ ĐT 20.000 + Bao da (3/8-21/10) 1Tb HGST HITACHI Sata
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tâng thẻ ĐT 20.000 + Bao da (3/8-21/10) 1Tb HGST HITACHI Sata(7.200rpm)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tâng thẻ ĐT 20.000 + Bao da (3/8-21/10) 500Gb HGST HITACHI Sata
Đặt mua Quan tâm So sánh