Chuyên mục Ổ đĩa cứng gắn ngoài
Tặng Túi Trống + 300.000 đ (KT 31/12) 8TB WESTERN Elements (USB 3.0) - WDBBKG0080HBK-SESN
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Túi Trống + 300.000 đ (KT 31/12) 12TB WESTERN Elements (USB 3.0) - WDBBKG0120HBK-SESN
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Túi Trống + 300.000 đ (KT 31/12) 14TB WESTERN Elements (USB 3.0) - WDBBKG0140HBK-SESN
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Túi Trống + 300.000 (KT 31/12) 6TB WESTERN My Cloud Home WDBVXC0060HWT-SESN
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Túi Trống + 200.000 (KT 31/12) 3TB WESTERN My Cloud Home WDBVXC0030HWT-SESN
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Túi Trống + 150.000 (KT 31/12) 4TB WESTERN My Cloud Home WDBVXC0040HWT-SESN
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Túi Trống + 100.000 đ (KT 31/12) 4TB WESTERN Elements (USB 3.0)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Túi Trống + 100.000 đ (KT 31/12) 6TB WESTERN Elements (USB 3.0)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Túi Trống + 100.000 đ (KT 31/12) 10TB WESTERN Elements (USB 3.0) - WDBBKG0100HBK-SESN
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Túi Trống + 100.000 (KT 31/12) 2TB WESTERN My Cloud Home WDBVXC0020HWT-SESN
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Túi Trống + 100.000 (KT 31/12 ) 8TB WESTERN My Cloud home WDBVXC0080HWT-SESN
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc +Tặng 100.000+ Ly giữ nhiệt (KT 30/11) + thẻ điện thoại 150K(KT 30/11) hoặc đến khi hết quà 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim (STHN2000401) (Bạc)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc +Tặng 100.000+ Ly giữ nhiệt (KT 30/11) + thẻ điện thoại 150K(KT 30/11) hoặc đến khi hết quà 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim (STHN2000402) (Xanh)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc +Tặng 100.000+ Ly giữ nhiệt (KT 30/11) + thẻ điện thoại 150K(KT 30/11) hoặc đến khi hết quà 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim (STHN2000403) (Đỏ)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc +Tặng 100.000+ Ly giữ nhiệt (KT 30/11) + thẻ điện thoại 150K(KT 30/11) hoặc đến khi hết quà 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim (STHN2000404) (Vàng)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc +Nón bảo hiểm (KT 30/11) + Thẻ ĐT 150K (KT 30/11) hoặc đến khi hết quà 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim (Red (STDR2000303)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Túi chống sốc + 50.000 Đ (KT 31/12) 3TB WESTERN Elements(USB 3.0)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Túi chống sốc + 50.000 Đ (KT 31/12) 4TB WESTERN Elements(USB 3.0)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Túi chống sốc (KT 31/12) 1TB WESTERN Elements(USB 3.0)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Túi chống sốc (KT 31/12) 2TB WESTERN Elements(USB 3.0)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ ĐT 200.000 (KT 30/11) hoặc đến khi hết quà 2Tb LACIE Rugged Mini USB 3.0 - LAC9000298
Đặt mua Quan tâm So sánh
Trang   ....