Đặt hàng nhanh
Nhằm giúp Quý Khách có thể đặt hàng nhiều sản phẩm cùng lúc mà không cần nhiều thao tác.
Để bắt đầu Quý khách chọn vào ô Danh mục sản phẩm ở dưới .