Chuyên mục Ổ đĩa cứng gắn ngoài samsung
Tặng Dù cầm tay Samsung (KT 28/02) hoặc đến khi hết quà 500GB Samsung T7 Touch - (MU-PC500K/WW- MÀU Đen ) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Dù cầm tay Samsung (KT 28/02) hoặc đến khi hết quà 1TB Samsung T7 Touch - (MU-PC1T0K/WW- MÀU Đen ) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Dù cầm tay Samsung (KT 28/02) hoặc đến khi hết quà 2TB Samsung T7 Touch - (MU-PC2T0K/WW- MÀU Đen ) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh